Възстановяват се подпорни стени в гр. Доспат и с. Змейца със 179 039 лева, отпуснати от Министерски съвет

Министерски съвет отпуска 3 487 003 лева допълнителни средства на област Смолян за предотвратяване на последици от бедствия

С постановление на Министерски съвет от 24 април 2019 година, се одобряват допълнителни разходи за 2019 година за преодоляване и предотвратяване на последици от бедствия в общ размер за страната от 33 123 981 лв. От тях на Областния управител на област Смолян се отпускат: за осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р.Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр.Златоград, Първи етап – 177 087 лв.; за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение от януари 2019 година – 17 137 лв.; за финансиране изготвянето на работни проекти за превантивни дейности в изпълнение на задълженията на областния управител по чл. 140, ал.5 и 6 от Закона за водите – 53 900 лв.

Допълнителни средства се отпускат и към бюджетите на общините, като трансферите са:

На община Баните за възстановяване и укрепителни работи по ул. „Шести септември“, ул. „Л. Димитров и ул. „Хан Аспарух“ – с.Баните, път за с. Долна Дрянка, от км 0+000 до км 0+600, и имот пл. № 193 по плана на с. Вишнево – 65 966 лв.

На община Девин за изграждане на подпорна стена на ул. „Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т. 1164, по ЗРП на кв. „Настан“, гр.Девин – 353 550 лв.

Трансферът по бюджета на община Доспат е в размер на 179 039 лв., предназначени за: за възстановяване на подпорна стена над улица между о.т.319 и о.т. 322, кв.27, с.Змейца – 49 945 лв.; за възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над ул. „Люляк“, кв.29, гр.Доспат – 129 094 лв.

За община Златоград се отпускат средства в размер на 241 523 лв., предназначени за изграждане на водосток по ул. „Миньорска“, с. Ерма река.

За извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по осигуряване на нормална проходимост на засегнатите пътища и улици на територията на община Мадан, се отпускат средства в размер на 57 790 лв.

За аварийно възстановяване на терен под жилищна сграда в с. Еленка чрез изграждане на подпорна стена, на община Неделино се отпуска трансфер на стойност 102 039 лв.

Община Рудозем получава допълнителни средства в размер на 154 342 лв. за разплащане на разходи за почистване и възстановяване на пътната мрежа на територията на общината.

Трансферът по бюджета на община Смолян е в размер на 1 492 264 лв., предназначени за: възстановяване на непредвидени разходи за преодоляване на последиците от бедственото положение в с.Широка лъка, с.Еленска и гр.Смолян – 129 849 лв.; за възстановяване на разходи за неотложна аварийно-възстановителна работа на общинската инфраструктура – 249 423 лв.; за възстановяване на разходи за аварийни работа на подпорна стена на ул. „Момина вода“ и ул. „Шипка“, с.Момчиловци – 2 372 лв.; за аварийно укрепване и възстановяване на ул.“Елица“, с. Момчиловци – 460 620 лв.; за възстановяване на разходи за преодоляване на бедствено положение през юни 2018 година – 390 000 лв.; за възстановяване на разходи за преодоляване на бедствено положение през януари 2019 година – 260 000 лв.

Община Чепеларе получава трансфер по бюджета в размер на 592 366лв., предназначени за: укрепване на улица в с.Острица – 154 366 лв.; за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при възникнала бедствена ситуация по високите части на общината през януари 2019 година – 69 000 лв.; за укрепване на срутищен участък на път SML 1314/ II-86 Хвойна-Чепеларе/ – местност „Чудни мостове“ при км 8+750, с.Забърдо – 369 000 лв.

(Visited 276 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat