Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици в област Смолян

Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ
обучения за ученици в област Смолян

Кандидатстването става онлайн до 11 октомври и не изисква предишни познания в
областта

Смолян, 1 септември 2020 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че стартира приема за учебната 2020-
2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца и младежи в 4-12 клас ще имат
възможност да се обучават в една от общо седем безплатни школи по дигитални науки и
разработка на игри в градовете Смолян, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем, и Златоград.
Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 11
октомври и не изисква предишни ИТ познания.
Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът
им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците
могат да изберат програма, отговаряща на тяхната възраст и интереси, всяка с
продължителност 100 учебни часа.
Смолян – в гр. Смолян предстоят две безплатни школи по разработка на игри и дигитални науки
за 8-12 клас Те се реализират със съдействието на Областен управител на област Смолян –
Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на ППМГ „Васил Левски“ и ПГТТ „Христо Ботев“.

Доспат – в гр. Доспат ще се проведе една безплатна школа в областта на дигиталните
технологии за 4-7 клас. Тя се реализира в сътрудничество със СУ „Димитър Благоев“ и
подкрепата на Фондация „Българска Памет“ и „Комак Медикал“.

Девин – Програмата по дигитални науки за 4-7 клас, която ще се проведе в гр. Девин, се
реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО
Смолян и с подкрепата на СУ „Христо Ботев“.
Мадан – в гр. Мадан врати ще отвори една безплатна школа по дигитални науки за 4-7 клас,
която се реализира със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко
Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Отец Паисий“.
Рудозем – безплатната програма по дигитални науки за 8-12 клас в гр. Рудозем се реализира
със съдействието на Областен управител на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и
с подкрепата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Златоград – учениците от 4-7 клас ще могат да вземат участие в безплатна школа по
разработка на игри в Златоград, която се реализира със съдействието на Областен управител
на област Смолян – Недялко Славов, РУО Смолян и с подкрепата на СУ „Антим I“.
„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да
усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще.
Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата
учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на
Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от
областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни
населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен
директор на Училищна Телерик Академия.
Съобщение за медиите
Училищна Телерик Академия (1-12 клас) на Фондация „Телерик Академия“ се организира в партньорство с:
Обучения за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерни програми, обученията подпомагат кариерната ориентация
на учениците и тяхната последваща професионална реализация.
– „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света:
HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри. (Смолян)
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват. (Смолян, Рудозем)
Обучение за 4-7 клас
Интерактивните обучения, предоставени на разбираем за децата език, развиват логическото
мислене, креативността и дигиталните им умения. По-малките ученици могат да избират
между:
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват. (Доспат, Девин, Мадан)
– „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света:
HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри. (Златоград)
Повече информация за програмите и приемът в тях може да получите по време на безплатния
уебинар на Училищна Телерик Академия на 10 септември от 18:30 ч.
Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Учениците в 8-12 и
4-7 клас могат да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 11 октомври.
Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.
Подготовка за професиите на бъдещето
Интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене и
креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални
компетенции. Придобитите познанията са полезни за всички сфери на развитие и професии,
включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно завършване
учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна
година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.
Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик
Академия.
# # #
За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook
facebook.com/TelerikAcademySchool.
За Училищна Телерик Академия
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-
ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на
дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 12 000 деца и младежи на възраст между
7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални
умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага
да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти
и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на
Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с
Съобщение за медиите
Училищна Телерик Академия (1-12 клас) на Фондация „Телерик Академия“ се организира в партньорство с:
местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на
telerikacademy.com/school.

(Visited 241 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat