Кметът на Община Доспат: „Малките общини като нашата ще бъдат засегнати най-много от пандемията“

0 0
Read Time:4 Minute, 13 Second

Г-н Радев, каква е ситуацията с коронавируса в Община Доспат към днешна дата? Овладян ли е ръстът на заразените и спазват ли се изискванията за карантина?

Радващо е, че вече са единични случаите с коронавирус на територията на Община Доспат. Вече няколко денонощия нямаме регистрирани случаи на коронавирус. Към момента 125 лица са регистрираните лица, като 106 от тях са излекувани.

Извършва се щателен контрол дали поставените под карантина спазват мерките и изискванията.  От Общината предприемаме своевременни противоепидемични мерки в синхрон с разпорежданията на министерството на здравеопазването и РЗИ. Вижда се, че в резултат на предприетите мерки от Общината и нейните жителите в последните дни нямаме случаи на коронавирус.

От месец март обаче освен за коронавирус, като че ли друга тема не можем да чуем. Разбираемо е. Кои са секторите от общинската икономика, които ще пострадат най-много?

Наистина, коронавируса и борбата с неговото разпространие си остава най-злободневната тема. Но животът трябва да продължи и Общината трябва да откликва на новите предизвикателства. Малките общини като нашата ще бъдат засегнати най-много от пандемията. Засега е ясно, че туризмът в Община Доспат и региона очаквам да пострада най-сериозно. Независимо, че се предприемат най-строги мерки за дезинфекция от страна на хотелиерите, туристите са резервирани да предприемат пътуване, защото неяснотите с новия вирус са много. Поне до откриването на ваксина предполагам, че ще е така. Аз се надявам, че скоро това ще свърши и ще се открият нови хоризонти. Всъщност работим по проекти точно в този аспект – за времето след пандемията. Общината трябва да е готова за този момент.

Очаквам също ръст на безработицата, което не е добре за малка община като нашата. Пандемията ще свие много сектори както в национален така и в регионален план. Но ние трябва да се борим и да вдъхваме вяра в жителите на Общината и да търсим възможните изходи от ситуацията.

Кои проекти изпълнява Община Доспат? Ще има ли възможност общината да осигури някаква заетост на безработни лица?

Община Доспат изпълнява много проекти, ще спомена само някои. Съвсем скоро подписах адмимистративния договор към МИГ „Високи Западни Родопи Доспат-Борино-Сърница“ за проект, който предвижда изграждането на спортни площадки в селата Барутин, Змеица и Бръщен.

Наименованието на проекта е „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“.

В проекта са заложени следните дейности: Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на спортна инфраструктура община Доспат, включващо и всички съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за подготовка и управление на проекта, разходи за строителен надзор и авторски надзор, разходи за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“. Ще бъдат изградени игрища за футбол, баскетбол и волейбол.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 391 042.10 лева без ДДС.

В с. Црънча стартира довършването на ремонта на покрива в училището.

Започваме изграждането на новия център на гр. Доспат – на първо време строителните дейности стартират с изграждането на ново минифутболно игрище, както и подземния паркинг. Дейностите по рехабилитация и асфалтиране на улици в населени места на Община Доспат също стартират. Започваме първо в с. Любча. Тук ще асфалтираме част от ул. „Дъга“, част от ул. „Изгрев“ и част от ул. „Слънце“. От другата седмица започва асфалтиране на улици в с. Црънча ул. „Родопи“, ул. „Драма“ и пряката между ул. „Родопи“ и ул. „Христо Ботев“.

По отношение на заетостта – ще бъде осигурена временна заетост за седем лица от Общината за четири месеца от началото на месец авгут до края на месец ноември по Регионалната програма за заетост – това е на този етап. Разбира се Общината ще използва всички възможности и ресурси да кандидатства по различни програми, по които се осигурява заетост. По НП „Грижа в домашна среда“ назначихме 31 домашни помощници – които са безработни лица, насочени от Бюрото по труда. Имаме и едно лице, назначено към социалното предприятие, работник озеленяване до месец ноември.

А с водопроводите какво става? На какъв етап са? Както и с компостиращата инсталация в с. Барутин?

Изграждането на водопроводите за с. Барутин от местността „Кървав дол“ и до с. Змеица от „Бял Дунав“ е покрая. Проблемът с трасето на новия водопровод на Змеица ще бъде отстранен от избрания изпълнител. В момента селото се захранва с вода от стария водопровод.

До три месеца приключва строителството на компостиращата инсталация за твърди битови отпадъци в с. Барутин.

Още няколко проекта предстои също да изпълним. В този месец започваме изграждането на нов мост над река „Доспатска“ към промишлената зона на града. Избрахме изпълнител за асфалтирането на площада пред Кметството в с. Барутин и улиците „Бор“ и гр. Доспат. В момента сме обявили обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край язовир „Доспат“. Предвидено е да се изградят още нови туристически атракции на язовир „Доспат“ като беседки, регулирани места за пикник, паркинг.

www.vestnikdospat.com

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 1 806 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat