Фитре (садака-и фитр) за 2020 година е най-малко 6.00 (шест) лева на човек, съобщиха от Главното мюфтийство

Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската ни общност, че на заседание, проведено чрез интернет връзка на 14 април (вторник) 2020 година, са взети следните решения:
1. Нисабът за зекята, който ще се дава през месец Рамазан 2020 година, е 6600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева.
2. Фитре (садака-и фитр) за 2020 година е най-малко 6.00 (шест) лева на човек.
3. Стойността на милостинята фитре и нисабът за зекят, който трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, живеещи или работещи в европейски или други страни, е определеното от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва дори при даване на фитре или зекят в България, независимо дали го дават сами или чрез упълномощено лице.
Горепосочените изчисления са направени въз основа на решенията на Комисия „Фетва”, взети на 15 август 2009 година, с които се посочва начинът на определяне на размера за нисаб на зекят и фитре.
Пожелаваме ви достойно посрещане и ползотворно прекарване на свещения месец Рамазан, който започва на 24 април 2020 година и е изпълнен с берекет и с Аллахова благодат!

(Visited 331 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.