Джамиите отварят от днес

След два месеца в извънредно положение поради пандемията COVID-19 и отменени всякакви форми на колективни молитви и богослужения в джамиите в България, считано от 15 май (петък) тази година мюсюлманските религиозни храмове в страната се връщат към нормалното си функциониране. Това беше решено на редовно заседание на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) у нас, което се проведе на 13 май (сряда) 2020 година в София. Взетото решение от ВМС е на основание чл. 35, т. 24 от Устава на Мюсюлманско изповедание в Република България и е свързано с изтичането на извънредното положение в страната.
Според решението на мюсюлманския съвет религиозните богослужения в джамиите и месджидите на територията на цялата страна ще се осъществяват при стриктни противоепидемични мерки. Изисква се до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19 да бъдат спазвани редица мерки за сигурност. В това число, преди да бъдат открити за колективната молитва джума намаз в петъчния ден на 15 май тази година джамиите следва да бъдат подготвени за това, преминавайки през стерилизация и щателна дезинфекция. Процедурата ще бъде повторена и след самата молитва. От съображения за сигурност не се препоръчва използването на местата за абдест (ритуално измиване).
Религиозните проповеди (хутбетата) по време на празничната петъчна молитва следва да бъдат максимално кратки, като богомолците ще бъдат допускани в храмовете единствено с предпазни маски и след дезинфекция на ръцете.
Решението на ВМС от 13 май тази година предвижда още колективните молитви да се отслужват при спазване на социална дистанция от 1.5 м между кланящите се, включително и отбягване на ръкуване и прегръщане между богомолците. Все още остава недопустимо провеждането на лекции преди и след намаз, както и
организирането на различни форми на масови религиозни мероприятия, в това число ифтари, мевлиди, мукабеле, никях, сюннет и други.
Според решението на ВМС хронично болни хора или такива със слаб имунитет или от рискови групи не трябва да посещават джамиите за намаз, тъй като в епидемиологична ситуация като настоящата джума намаз не е фарз за тях.
ВМС препоръчва празничният байрамски намаз след 10 дни да се отслужи на открито.
Решението на висшия колективен орган на Мюсюлманско изповедание с всичките предвидени в него мерки ще остане в сила до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19 и до отмяната му от ВМС или до издаването на специална заповед от главния мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи.
След официално взетото решение на ВМС главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи излезе с официално видео изявление по повод изтичането на извънредното положение в страната и връщането на мюсюлманските религиозни храмове към нормалното им функциониране.

(Visited 233 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat