ИНФОРМАЦИЯ от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян за произшествията през месец февруари 2020 година

През месец март 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 69 произшествия, от които 43 пожара, 18 случая на оказване на техническа помощ, по един случай на помощ на други РСПБЗН, инцидент с опасни вещества и материали, оказване помощ, издирване или спасяване. Три са случаите на лъжлив сигнал за тревога и при две катастрофи с транспортни средства е оказано съдействие.
От възникналите пожари 9 броя са с щети. При тях има един пострадал – 71 годишен, който е получил изгаряне при възникнал пожар в сухи треви в с. Стойките.
През м.март пламъци са унищожили следното имущество: около 25 кв.м. покривна конструкция, 0,4 тона фураж, 15бр. бали фураж, 200кв.м. опушени стени, два леки автомобила, около 80кв.м. разгърната площ сгради.
Причините за пожарите с щети са следните: 3 са пожарите, възникнали в резултат на късо съединение, в три от случаите причините са в процес на установяване и по един поради непочистени мастни филтри на комина), небрежност при боравене с открит огън и непочистен комин.
Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” се разпределят както следва: Смолян – 33 броя; РС Девин – 7 бр.; РС Мадан – 4 бр., РС Златоград – 6 бр, РС Чепеларе – 8 бр. РС Рудозем – 3 бр. РС Доспат – 3 бр., РС Баните – 3 бр., РС Пампорово – 2 бр.
* * *
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че през отоплителният сезон е необходимо, да спазват изброените по-долу основни правила.
– Да не се оставят без наблюдение включени отоплителни уреди;
– Върху отоплителните уреди да не се поставят дрехи и горими материали;
– Комините да се почистват периодично от сажди и нагар, само по механичен способ;
– Пепел, жарава и сгурията от печките на твърдо гориво да се изхвърля само на обезопасени места.

НАПОМНЯМЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА ЗАСИЛИ СВОЕТО ВНИМАНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИТЕ САНИТАРНО – ХИГИЕННИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ВИРУСА – COVID 19.
При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

(Visited 166 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat