Съобщение: Приемният ден на Кмета се отменя

Уважаеми жители на Община Доспат,

във връзка с обявеното извънредно положение в страната и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки, кмета на Община Доспат инж. Елин Радев, отменя приемния си ден за граждани /до второ нареждане/.

Въпросите към кмета на Община Доспат можете да задавате по ел. поща на Общината на адрес obshtinadospat@abv.bg, по телефона на телефон 03045/23-10 или да изпращате на адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3.

СЪОБЩЕНИЕ

(Visited 419 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat