Поздравление на Кмета на Община Доспат

Уважаеми лекари и медицински специалисти от община Доспат,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на здравето и Професионалния празник на здравния работник – 7 април!

Днес всички ние изказваме благодарността си към вас за вашия професионализъм, отговорност и хуманност.

Приемете моите пожелания за здраве,  успех и удовлетвореност в работата!

Честит празник!

инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

(Visited 17 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat