Услугата „Топъл обяд“ продължава до 30 юни 2022 година

Кметът на община Доспат инж. Елин Радев подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане за удължаване срока на проекта „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Социалната услуга се предоставя  на 173 лица и включва предоставяне на безплатна храна – обяд до 30.06.2022 г. включително. Храната се предоставя в населените места на потребителите. Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 2.70 лв. на ден.

На потребителите им се предоставят и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

В Община Доспат услугата се предоставя в седем населени места – гр. Доспат, с. Барутин, с. Змеица, с. Бръщен, с. Црънча, с. Любча и с. Късак.

Новини – Община Доспат (dospat.bg)

(Visited 174 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat