Съобщение във връзка с уличното осветление в населените места на Общината

Уважаеми жители на Община Доспат,

уведомяваме Ви, че във връзка с настъпване на зимния период и увеличаващата се тъмна част на денонощието, уличното осветление ще бъде регулирано да заработи съобразно това. При констатиране на изгорели улични лампи или повредени /счупени осветителни тела , жителите на населените места уведомяват кметовоте на съответното населено място, а за гр. Доспат могат да се подават сигнали на телефона на дежурните – 0894438135.

(Visited 784 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat