Комините се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период

РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
ГРАД ДОСПАТ

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

Във връзка с настоящия есенно-зимен отоплителен сезон на 2021/2022г. Ви информираме, че трябва да се спазват следните нормативни изисквания за недопускане на пожари през сезона:
1.Oтоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

2. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:
– използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
– употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
– сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
– използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
– принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
– повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
– оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
– разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m. от горими конструкции и стенни покрития
– разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху трудногорими и горими подови покрития, при наличието на негорима подложка под тях, изпълнена, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.

3. В котелните помещения не се разрешава:
– оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;
– поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;
– извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Организирано е приемно време всеки понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на РСПБЗН-Доспат за консултации, свързани с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност

(Visited 143 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat