Стартира акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Във връзка с началото на учебната година ОД МВР – Смолян стартира превантивна кампания за лична безопасност на учениците на територията на областта.

С цел ограничаване на предпоставките за пътни злополуки с една от най – уязвимите групи участници в движението по пътищата – децата, със старта на първия учебен ден до краят на м. октомври ще се проведе традиционната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. Седмицата от 15 до 22 септември е обявена за „Седмица на превенция на детската пътна безопасност”, а 21 септември – „Ден без загинали на пътя“. Успоредно с това ще продължат и полицейските операции за спазване ограничение на скоростта и други нарушения на пътя, насочени към осигуряване безопасността не само на децата, а и на всички участници в движението, като активният контрол ще се осъществява през цялата учебна година на територията на областта.
Преди началото на учебната година са проведени срещи с ръководствата на учебните заведения за осъществяването на пропускателния режим, връзката с полицейските органи при конфликтни ситуации или съмнителни лица край училищата, извършени са охранителни проверки на сградите. Осъществено е и традиционното партньорство с Регионалното управление на образованието за конкретни мерки при откриването на учебната година и опазването на обществения ред. Продължава и програмата „Работа на полицията в училищата“ с основни акценти върху личната сигурност на децата, безопасно поведение на пътя, тежките последици от употреба на наркотичните вещества, превенция на агресията в училищата.
Традиционно, преди и по време на тържествата за първия учебен ден в училищните дворове, в районите край тях и на кръстовищата с интензивно движение ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие. През този период служители на полицията ще осъществяват засилен контрол часовите периоди преди началото и след края на учебните занятия. Полицаите ще подпомагат безопасно движение и пресичане на децата и техните придружители. По улиците с интензивно движение в училищните райони и извън тях ще следят водачите да спазват стриктно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки и ще контролират правилното пресичане и от страна на пешеходците.
Там където е било необходимо са извършени или са в процес на извършване на дейности по освежаване на пътната маркировка, монтиране на допълнителни предпазни парапети указателни табели или пътни знаци.
Решаваща роля за безопасността на децата все пак имат родителите, които да им припомнят основните правила за безопасно движение, като пешеходци.


Практически препоръки за учебната 2021/2022 година.

„Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с пресичане на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, подлези, надлези и светофари. Децата и техните родители не винаги са в безопасност дори в семейния автомобил или на колелото. За да се предпазим от пътни инциденти, е добре да си припомним някои препоръки:

За водачи

1. Преминавайте с по -ниска от определената скорост, когато преминавате покрай:
• спирка за обществения транспорт;
• подлез или надлез;
• детска градина или училище;
• детска площадка;
• спортна площадка или зала;
• парк или градина.
2. При наближаване на пешеходна пътека бъдете в готовност да спрете.
3. Когато давате предимство, се убедете, че не създавате предпоставки за пътен инцидент.
4. Бъдете концентрирани, не се разсейвайте особено ако по маршрута си забележите група деца.
5. При преминаване покрай велосипедист или водач на тротинетка, намалете скоростта и осигурете достатъчно странична дистанция.
6. Ако не сте сигурен, че дете на пътя е забелязало приближаването на Вашия автомобил, сигнализирайте отдалече, за да привлечете вниманието му.
7. Не очаквайте децата, които се движат по пътя винаги да имат правилно поведение. Не забравяйте, че те сега изучават правилата.
8. Ако сте мотоциклетист, осигурете защитна каска и за пътника.
9. Не управлявайте превозно средство, ако сте употребили алкохол или наркотични вещества.
За родители
1. Бъдете за пример на детето си и винаги спазвайте правилата!
2. Ако детето Ви за първи път е ученик, заедно преминете неколкократно маршрута до училище и обратно до дома.
3. Заедно изберете най-безопасния маршрут и преминавайте през подлезите или надлезите, ако има; през по-слабо натоварени или през регулирани със светофар кръстовища.
4. Напомняйте на детето си винаги да се движи по тротоара, а ако няма, да се движи най-вляво по платното за движение, срещу автомобилите.
5. Когато се движите пеша, за да пресечете безопасно, задължително използвайте пешеходните пътеки.
6. Когато сте на пешеходната пътека, винаги преди да пресечете, карайте детето да се огледа – наляво и надясно, и ако не приближава превозно средство, преминете по най-бързия начин на отсрещната страна.
7. Учете детето си да изчаква автобуса, трамвая или тролейбуса на тротоара и да не слиза на пътя.
8. Обяснете на детето си, колкото и да е пораснало, че когато е навън и особено когато пресича, не трябва да се разсейва с телефон, таблет или по друг начин и не трябва да ограничава слуха си със слушалки и силна музика.
9. Заедно с детето си проверете изправността на велосипеда или тротинетката. Напомняйте му, че с тези превозни средства е водач като останалите и трябва да спазва правилата, като се движи най-вдясно по платното за движение и указва с ръка, ако ще променя посоката си на движение.
10. Винаги в автомобила обезопасявайте детето си с детско столче, седалка или обезопасителен колан.
ВАЖНО! Задължително уточнете с детето си, че ако то попадне в рискова ситуация или е свидетел на пътен инцидент, трябва да сигнализира на телефон 112, а след това веднага да уведоми Вас.
За деца
1. Опознай маршрута до училище и обратно до дома.
2. Движи се по най-безопасния маршрут, като преминаваш през:
• подлез/надлез, ако има;
• по-слабо натоварени кръстовища;
• регулирани със светофар кръстовища;
• пешеходните пътеки.
3. Движи се по тротоара.
4. Ако няма тротоар, движи се най-вляво по платното за движение, срещу автомобилите.
5. Изчаквай автобуса на тротоара, не слизай на пътя.
6. Дори да си на пешеходна пътека, винаги преди да пресечеш, се огледай – наляво и надясно. Ако не приближава превозно средство, премини по най-бързия начин на отсрещната страна.
7. Когато се движиш навън и особено когато пресичаш, не ограничавай слуха си със слушалки и силна музика.
8. Ако използваш велосипед или тротинетка, ти си водач като останалите, които шофират мотопеди, мотоциклети и автомобили. Спазвай правилата, движи се най-вдясно по платното за движение и указвай с ръка, ако ще променяш посоката си на движение.
9. Постави светлоотразител на:
• раницата/чантата;
• връхната дреха – на ръкава, отпред и/или на гърба;
• на ръката и/или на крака;
• на маратонките/обувките.
10. Ако си в рискова ситуация или си свидетел на пътен инцидент, сигнализирай на телефон 112, а след това веднага уведоми родителите си.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat