Седмица на пожарната безопасност ще се проведе от 13 до 19.09.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението ”
град Доспат

Уведомяваме Ви, че от 13 до 19.09.2021 г. ще се проведе Седмица на пожарната безопасност. В тази връзка е организирана временна приемна за граждани от 15.00 до 17.00 ч. на 15,16 и 17.09.2021 г. в сградата на РСПБЗН – Доспат.
На 17.09.2021 г. от 15,00ч. в района на РСПБЗН гр. Доспат е предвидено провеждане на демонстрация на пожарната техника и възможностите на РСПБЗН – Доспат за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия.
16.09.2021 г. – е обявен ден на “Отворени врати” за граждани. Създадена е организация за прием на граждани.
Телефон за връзка с гражданите по време Седмица на пожарната безопасност – 03045/23-29.
Информация по направление ПБЗН може да намерите на:
– страницата на ГДПБЗН в сайта па МВР (http://www.mvr.bg/gdpbzn),
– информационния сайт (http://poiarna.com).
– фен-страницата на ГДПБЗН – МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението“.
– електронното списание за ПБЗН „SOS 112“;

(Visited 60 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat