Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици в област Смолян

Кандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви старта на приема за учебната 2021-2022 година. Покривайки над 95% от областите в България, над 2600 деца и младежи в 1-12 клас ще имат възможност да вземат участие в 130 школи в 41 населени места. Ученици в 4-12 клас ще имат възможност да се обучават в една от общо седем безплатни школи по програмиране и дигитални технологии в градовете Девин, Доспат, Златоград и Смолян. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 10 октомври и не изисква предишни ИТ познания.

Обученията започват в края на октомври и ще се провеждат до юли 2022 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците могат да изберат програма, отговаряща на тяхната възраст и интереси, всяка с продължителност 100 учебни часа.

Девин – в Девин ще се проведе една безплатна школа в областта на дигиталните технологии за 4-7 клас. Тя се реализира в сътрудничество със СУ „Христо Ботев“, РУО Смолян и с подкрепата на Resolute Software.

Доспат – учениците от 4-7 клас ще могат да вземат участие в безплатна школа по разработка на игри в Доспат, която се реализира в сътрудничество със СУ „Димитър Благоев“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Златоград – безплатната програмата по разработка на игри в Златоград се реализира в сътрудничество със СУ „Антим I“, РУО Смолян и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Смолян – в Смолян ще се проведат четири безплатни школи по разработка на игри и уеб програмиране за 4-12 клас. Те се реализират в сътрудничество с ППМГ „Васил Левски“, ПГТТ
„Христо Ботев“, РУО Смолян и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Dreamix, чиито основатели са от Смолян.

„Щастливи сме, че чрез школите ни учениците могат да се докоснат до света на технологиите и да навлязат в него, за да са по-свободни при избора си на бъдеща професия и локация, от която да работят. Целта ни е да им помогнем да са успешни независимо от сферата, в която изберат да се развиват, защото дигиталните умения са ключови за всяка професия – сега и занапред. Вярваме, че децата на България ще са готови за бъдещето, защото интересът към програмите ни расте с всяка изминала година и през 2021-2022 отваряме рекордните 130 школи в 41 населени места. По този начин все повече ученици от различни населени места ще имат достъп до безплатно и модерно ИТ обучение.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Обучения за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерна програма, те подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация. Гимназиалните ученици могат да участват в една от 2 програми:

– „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри. (Смолян)
– „Уеб програмиране“, в която усвояват основите на програмирането и се научават да създават собствени интернет страници. (Смолян)

Обучения за 4-7 клас
Те развиват ключови дигитални умения, като учениците могат да избират между 2 програми:
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват. (Девин)
– „Разработка на игри“, в която се научават да програмират докато създават компютърни игри. (Доспат, Златоград, Смолян)

Кандидатстване и приемен тест
От учениците не се изискват предварителни познания по програмиране. Кандидатстването става онлайн през сайта н а Уч илищн а Те лерик А кадемия и включва тест с 30 логически задачи. Продължителността му е 45 мин, а учениците трябва да го направят най-късно до 10 октомври.

Подготовка за професиите на бъдещето
С помощта на интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия учениците надграждат креативността и логическото си мислене, придобиват умения за решаване на проблеми и ключови дигитални компетенции. Придобитите познания са полезни за всички професии и сфери на развитие, включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ.

След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга програма.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик
А кадем ия .

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12- ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването й през 2010 г. до днес, тя е обучила над 14 500 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „ Америка за България“ , индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация „Америка за България“ Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Даренията, предоставени от Фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: www.us4bg.org.

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

(Visited 143 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat