Благодарствен адрес от Кмета на Община Доспат

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

От инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

            Изключително ми е приятно да изразя своята благодарност за подкрепата, която оказахте на последните избори за членове на Европейския парламент от Република България. Резултатът ме задължава да продължавам да работя за благото, развитието и просперитета на Община Доспат. Както до сега ще продължавам като кмет да отстоявам интересите на жителите на Общината, да търся начини за разрешаване на различните проблеми, да отстоявам пред Правителството исканията на жителите на Община Доспат.

            Резултатите от изборите са сигурна заявка на всички нас, че ще искаме, отстояваме и ще реализираме проекти, които ще подобряват развитието на Общината и качеството на живот в нея. Имаме подкрепата на Правителството за да постигнем заедно набелязаните цели. Благодаря Ви още веднъж, желая здраве, щастие и късмет на всички вас.

С цел по-голяма информираност на жителите на Община Доспат, предоставям на вашето внимание и обобщените резултати от изборите за членове на Европейски парламент от Р България под формата на справка.

СПРАВКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ.

 

С уважение,

Инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат

 

28/05/2019 г.

(Visited 315 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat