По време на горския туризъм и почистването на земеделските земи неспазването на противопожарните правила е сериозно нарушение на закона

ИНФОРМАЦИЯ

от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян
за пожарната безопасност по време на пролетно-летния сезон

Спри горските пожари

Във връзка с повишаването на летните температури много от хората ще предпочетат прохладата на гората. Ето, защо Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Ви съветва да имате в предвид, че по време на горския туризъм и почистването на земеделските земи неспазването на противопожарните правила е сериозно нарушение на закона.
Обърнете внимание върху причините за възникване на горските пожари, а именно:
– Избор на неправилно място за палене на огън. В този случай не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
– Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари. Проявете особена бдителност в този случай това е най – често срещаната причина за пожар.
– Детска игра с огън. Подробно обяснете на децата с какво не бива да играят, колко лесно в този период се запалва гората и какво ще се унищожи.
– Техническа неизправност на машините и превозните средства работещи в гората. Всички товарни автомобили работещи в гората трябва да са технически изправни. Задължително за изпускателната уредба е недопускане изхвърляне на искри.
– Неконтролирано запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви. Разчистването от сухи клони и други на горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забрането е унищожаването им чрез изгаряне.
– Умисъл.
Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200лв. до 2000лв., ако пожара се разпространи в чужд имот се счита за престъпление.
При забелязване на признаци на пожар в гората запомнете сигнализирайте на телефон 112.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat