Община Доспат се присъедини към проекта REPLACE

Община Доспат се присъедини към проекта REPLACE, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз, който има за цел да популяризира ползите от и възможностите за подмяна на старо, скъпо и замърсяващо отопление с ново и чисто отопление на основата на възобновяеми енергийни източници. По този проект са събрани и описани реални примери за подмяна на отоплението в различни европейски региони, сред които е и Родопският регион. Авторите на българската версия на сборника са подбрали и представят на широката общественост онези примери, които са най-подходящи за нашите условия. Сборникът е публикуван на интернет страницата на проекта:  „Добри примери от практиката за подмяна на системи за отопление“.

Също в рамките на проекта бе разработено и едно полезно ръководство за потребители – “Кратко описание на технологиите за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници”. То е насочено към всички домакинства, които искат да се запознаят с това какви технологии съществуват на европейския и българския пазар, за да изберат най-доброто и изгодно решение според бюджета и търсения комфорт. Ръководството позволява на потребителите да обмислят по-добре подмяната на отоплението с възобновяем енергиен източник и какво е необходимо да съобразят, когато търсят оферта от фирма, за да получат най-добра цена и качество.

(Visited 86 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat