РСПБЗН Смолян предупреждава: Да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход и такива не преминали технически преглед!

Във връзка със зачестилите случаи на пожари свързани с газови бутилки, РСПБЗН Смолян предупреждава:
– Да се извършва постоянен контрол за техническата изправност на съоръженията – вентилите, маркучите и отоплителните уреди за наличие на теч на газ. Същото се прави със сапунена вода. Забранено е използването на открит огън за целта.
– Използване на стандартни уреди. Да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход и такива не преминали технически преглед. Вентилите и маркучите следва да се подменят на всеки 2 години. Особено опасни са тъй наречените туристически бутилки.
– Газовите бутилки се пълнят само на специално оборудвани за целта места, с цел да не се допуска запълване повече от 80 %.
– Задължително да се осигурява естествена вентилация на помещенията, които се използват газови уреди.
– Забранено е използването на газови уреди на пропан – бутан под нивото на терена.
– Изтичане на газ в затворено пространство може да се установи по мириса на чесън, който се добавя с цел повишаване на безопасността. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещенията. По никакъв начин не се опитвайте да включвате осветлението или електрически уреди до приключване на проветряването. Пропан – бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. Най- малката искра може да предизвика взрив.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat