Призив: Бъдете отговорни и спазвайте правилата за пожарна безопасност!

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за извършване на селскостопанска дейност.
В община Доспат масово се извършва почистване на дворните пространства и земеделските имоти. В много случаи почистването се осъществява чрез изгаряне на отпадъците и растителните остатъци. Често това става причина за възникването на много пожари.
Община Доспат, ОП “ОБЧ- Доспат“ отдел „Селски и Горски имоти“ призовават гражданите, които почистват личните дворове или работят в съседство с горските територии и почистват градините и ливадите, да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност.
Почистването на дворните пространства и земеделските земи от сухи треви, листна маса и други горими отпадъци, да се извършва само по механичен начин.Забранено е паленето на огън в личните дворове и селскостопанските имоти, без да са взети предварително противопожарни мерки: обезопасяване на огнището, подготовка на подръчни уреди за пожарогасене – съдове за вода и пясък, лопати, тупалки и др.
Никога не оставяйте огъня без наблюдение.
Забранено е паленето на огън между къщите, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности, в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Забранено е паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по – малко от 100 метра от границите на горските територии, съгласно чл.137 ал. 3 от Закона за горите.
Забранено е паленето на стърнища, слогове и крайпътни ивици, както и паленето на огън във ветровито време.
При първи признаци на пожар в дома, в двора, в земеделски имот или в гората, подайте незабавно сигнал на тел. 112.

Община Доспат, ОП “ОБЧ- Доспат“ отдел „Селски и Горски имоти“

(Visited 122 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat