ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН, ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА КОМИНА

ЗА ЕДИН СПОКОЕН ЗИМЕН СЕЗОН
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян се обръща към гражданите с информация и молба за недопускане на пожари през есенно-зимния отоплителен сезон.

● ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН, ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА КОМИНА, КЮНЦИТЕ И ПЕЧКАТА С ТВЪРДО ГОРИВО. КОМИНЪТ ТРЯБВА ДА Е ПОЧИСТЕН ОТ САЖДИ, КЮНЦИТЕ ЗДРАВО ЗАКРЕПЕНИ, А ПЕЧКАТА ТРЯБВА ДА Е МОНТИРАНА ВЪРХУ НЕГОРИМА ПОДЛОЖКА, КОЯТО ДА Е ПО – ГОЛЯМА ОТ РАЗМЕРА Ѝ И НА 50см. ОТ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ;
• ЗА ГАЗОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ Е ВАЖНО ПОМЕЩЕНИЕТО, В КОЕТО ЩЕ СЕ МОНТИРА ДА Е ДОБРЕ ПРОВЕТРЕНО, А БУТИЛКАТА, РЕДУЦИЛ ВЕНТИЛА И МАРКУЧА ДА НЕ СА ПОВРЕДЕНИ, СЪЩИТЕ ДА СЕ ПОДМЕНЯТ ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ;
● НЕ ОСТАВЯЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ВКЛЮЧЕНИ, КОГАТО НЕ СТЕ В КЪЩИ. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ИМА ОПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ И АКО БЪДЕ ПРЕТОВАРЕНА ОТ МНОГО УРЕДИ, РИСКУВАТЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ ПОЖАР;

● ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ СПАЗВАЙТЕ МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:
– НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД;
– ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ РАЗПАЛВАНЕТО НА ПЕЧКИТЕ С ГОРИМИ ТЕЧНОСТИ – СПИРТ, БЕНЗИН, НАФТА И ГАЗ И СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ В БЛИЗОСТ ДО ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД, ВОДИ ДО ЕКСПЛОЗИЯ И ПОЖАР;
– НЕ БИВА ДА СУШИТЕ ДРЕХИ И ДЪРВА В ОПАСНА БЛИЗОСТ ДО ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД, ЗАЩОТО РИСКУВАТЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ ПОЖАР;

● НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПЕПЕЛТА ОТ ПЕЧКИТЕ В КОФИТЕ ЗА СМЕТ, А НА ОБЕЗОПАСЕНИ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА – МЕТАЛНИ СЪДОВЕ;

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ;

● ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА БЛИЗКИТЕ СИ, КОЙТО СА БОЛНИ, ТРУДНО ПОДВИЖНИ И ЗА ДЕЦАТА – ТЕ СА НАЙ – РИСКОВАТА ГРУПА ПРИ ПОЖАР.

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:
 ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ! НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ПАНИКА, ТЯ ЩЕ ЗАБАВИ ВРЕМЕТО ЗА РЕАКЦИЯ! БЪРЗО СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112, КАТО ПОСОЧИТЕ ТОЧНИЯ СИ АДРЕС, КАКВО ГОРИ, КОЙ СЕ ОБАЖДА И ОТ КЪДЕ!
 БЕЗ ДА ПОЕМАТЕ ИЗЛИШЕН РИСК СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ЗАГАСИТЕ ПОЖАРА С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА;
 АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ, ЧЕ ПОЖАРЪТ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА, БЪРЗО ИЗЛЕЗТЕ ОТ ДОМА СИ ПО НАЙ-КЪСИЯ ПЪТ. АКО СТАЯТА ИЛИ СТЪЛБИЩЕТО СА ИЗПЪЛНЕНИ С ДИМ, ДВИЖЕТЕ СЕ ПРИВЕДЕНИ КЪМ ПОДА ПОКРАЙ СТЕНАТА;
 АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗБЯГАТЕ, СКРИЙТЕ СЕ В БАНЯТА, ЗАТВОРЕТЕ ВРАТАТА И ПУСНЕТЕ СТУДНА ВОДА ДА ТЕЧЕ ОТ ДУША.

(Visited 105 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat