Проектите за изграждането на водопроводи в Община Доспат на обща стойност за 5 445 626 лева са изпълнени

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев година след встъпването си в длъжност за втория мандат отчита проекти, които са заложени в Управленската му програма.

„Очакваме от МРРБ да бъде назначена Държавна приемателната комисия за приемане на водопроводите, които успешно реализирахме на територията на Община Доспат“, каза инж. Елин Радев, Кмет на Община Доспат. Проектите на обща стойност от 5 445 626 лева се изпълниха както трябва и ще се решат много от проблемите на жителите на Общината, допълни кметът Радев.

Акт Образец 15 е вече подписан за вътрешни и външни водопроводи по четири обособени позиции, съобщиха от отдел „Общинска собственост и устройство на територията“. Позициите са:

  1. Вътрешни водопроводи за населените места Късак, Змеица, Любча, Бръщен и Црънча;
  2. Реконструкция на външен водопровод с. Змеица – СШ/събирателна шахта/ „Бял Дунав“;
  3. Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от местността „Заставата“;
  4. Реконструкция на външен водопровод от местността „Кървав Дол“ – с. Барутин.

Наред с водопроводите успяхме да възстановим и улици в населените места Змеица – един брой улици, Късак – два броя улици, Любча – четири броя улици и Црънча – черити броя улици.

През първата година от втория си мандат кметът инж. Елин Радев  възстанови водостока над река „Доспатска“ на улицата за Промишлената зона. Инвестицията е в размер на 159 хил. лева. Кметът съобщи и за стартирането на дейностите от първия етап по изграждането на Новият център на гр. Доспат. За този етап предвидените средства са в размер на 1 620 000 лева.

 

 

 

(Visited 848 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat