Съобщение относно Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на ДАЗД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Държавна агенция за закрила на детето ДАЗД/ е създала Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, който ще се присъжда ежегодно като признание за развиване и утвърждаване на правата на децата, и осигуряване на дейности за тяхното пълноценно развитие. Отличието се връчва за трета поредна година и за него могат да бъдат номинирани и/или кандидатстват общини, юридически лица. неправителствени и граждански организации, доставчици на услуги и универсални услуги за деца.
С цел съдействие и повишаване информираността, моля настоящата възможност да стане достояние на всички заинтересовани страни и социални услуги за деца и семейства на територията на община Доспат.
Срокът за представяне на кандидатурите е 30 октомври 2020 година – община Доспат.

За Ваша информация, община Доспат, отдел ОКСД,
тел.: 0898 572 501.

(Visited 214 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat