Нови общински пътища свързват общините Доспат и Сърница

Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново пътно трасе на територията на общините Сърница и Доспат.
Така дължината на общинските пътища в Сърница се увеличава с 12,5 км, а в Доспат – със 7,7 км.
Общинските администрации ще могат при продължаващи инициативи да финансират ремонта на трасето, което осигурява достъп до м. „Орлино“ и до бързо развиващата се туристическа дестинация – язовир „Доспат“.

Приключи процедурата по допълване на общинската пътна мрежа на общините Доспат и Сърница и официално пътят, намиращ се от западната страна на яз.Доспат, вече е включен в Регистъра на общинските пътища на двете общини, поддържащ се от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като носи наименованието общински път SML 3086.

Реализацията на начинанието се осъществи в партньорство между кметовете на двете родопски общини. По този начин се осигурява допълнителна пътна връзка, която ще свързва двете общини, както и областите Смолян и Пазарджик. Това ще доведе и до развитието на туризма в региона.

 

(Visited 742 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

2 thoughts on “Нови общински пътища свързват общините Доспат и Сърница

  1. Адмирации Радев,благодарим ви,че мислите за благосъстоянието на Доспат и региона.И ще се борим всички заедно да направим туристическа дестинация.Много работа ни чака,но резултатите ще са блестящи за всички.Това ще остане за поколенията,младите ще се завърнат защото ще има поминък,ще има работа.Туристите имат нужда от добра инфраструктура,преспиване и добра родопска кухня…с една дума нови работни места

  2. и кога ще стане това? Значи хубаво ще е , ама като се оправи пътя, всички ще се юрнат и няма да се намери свободно място на язовира за палатка.

Comments are closed.