Експерти от РИОСВ – Смолян спасиха птица от защитен вид

Експерти от РИОСВ – Смолян спасиха птица от вида Малкия ястреб (Accipiter nisus) и я изпратиха на лечение.

След получен сигнал за намерена граблива птица в близост до затворническото общежитие в Смолян експерти извършиха първоначален оглед, при който не са открили видими външни наранявания. Птицата е намерена от служител на общежитието във  видимо добро жизнено състояние, но без възможност да лети. Птицата беше изпратена в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Малкият ястреб (Accipiter nisus) е защитен вид,  включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.

(Visited 37 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat