Николай Мелемов бе преизбран за председател на АРО

През 2020 г. АРО продължава да работи по проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и здравеопазването – подкрепени от ЕС
На 29 юли 2020 г. в Смолян се проведоха Общо събрание и заседание на Управителен съвет на Асоциацията на родопски общини (АРО).
Кметът на Смолян Николай Мелемов бе преизбран за председател на АРО, а за негов заместник беше избран кметът на община Неделино – Боян Кехайов.
Контролният съвет на АРО избра за свой председател инж. Веселина Дамова, която е и председател на Общински съвет Брацигово, а за зам.-председател инж. Адалберт Ферев – председател на ОбС- Доспат. В КС на АРО влиза още Севдалин Хъшинов – председател на ОбС-Баните.
През 2020 година АРО ще продължи да работи по проект „Rhodoshop – Звено за пълно обслужване на проекти за енергийна ефективност за насърчаване на инвестициите в устойчива енергия в Родопския регион“, с цел да подкрепи общините при кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и улично осветление. Така ще допринесем за намаляване на въглеродните емисии и за редуциране потреблението на енергия. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 на ЕС.
По проект “The Healthy Municipality – политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони“, ще бъдат изготвени План за здравни политики за превенция на болестите на местно ниво, както и комуникационна стратегия за прилагане на общ план за превенция в областите Кърджали/Хасково/Смолян. Финансирането на този проект е от програма INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.
По проект REPLACE – Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители, в Родопския регион се създаде Местна работна група, която да подпомага подготовката и провеждането на кампания за подмяна на неефективното и замърсяващо отопление в региона. Проектът се финансира по програма „Хоризонт“ 2020 на ЕС.

(Visited 67 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat