Награди за деца от Община Доспат в конкурса „С очите си видях бедата”

На 01.06.2020 г. се проведе областния етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от РД “ПБЗН” – Смолян, в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на единната спасителна система.
Участниците в конкурса са деца и ученици на възраст от 7 до 18 години, разделени в три категории и в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и 14 – 18 години.
Сформираната комисия с представители от РДПБЗН Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян разгледа, оцени и класира творбите както следва:
Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.
ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Атанас Чобанов – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Красимир Сариев – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
ІІ място: Мартин Уйчев – 8 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан
ІІІ място: Борислав Паликаров – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
– Ванеса Ананиева – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян
ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Анелия Калфова – 13 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Нанси Огнянова – 12 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Цветомир Дуганов – 12 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян
ІІ място: Миглена Кавалова – 11 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Сание Касъклиева – 13 г.
СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ място: Илия Невенов Моллов – 11 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
– Никола Йорданов – 11 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян
ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Станислав Синанов – 14 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян
ІІ място: Нериман Кехайова – 17 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ място: Денис Молахасански – 14 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Мирела Огнянова – 14 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян

Поощрителни награди:
– Николай Кючуков – 13 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян

Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Мартин Хаджиев – 8 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Гергана Павлова – 7 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Деана Енева – 9 г.
НЧ “Иван Вазов-1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Ивалина Атанасова – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Ивалина Атанасова – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Валерия Делчева – 12 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йоана Шемширова – 15 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Виктория Христова – 17 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Николета Дюлгерова – 17 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Евелин Каменски – 10 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Сара Сантева – 10 г.
ЦОП гр. Рудозем, обл. Смолян
ІІІ място: Адис Хаджитахиров – 7 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

ІІІ място: Слави Пашов – 17 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

Отличените рисунки ще бъдат изложени във фоайето на Планетариума в гр. Смолян от 02.06.2020 г. до 22.06.2020 г.

Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от областния конкурс ще участват в националния конкурс “С очите си видях беда”, резултатите от който ще бъдат обявени през месец октомври.

(Visited 307 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat