Заповед на Кмета във връзка с предстоящото възстановяване на дейността на детските градини на територията на Община Доспат

З А П О В Е Д

№ А-316/21.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предстоящото възстановяване на дейността на детските градини на територията на Община Доспат,

НАРЕЖДАМ:

Всички детски градини да спазват мерките за организиране на дейностите след възстановяване на приемаа. на децата, приложение към настоящата заповед.

Заповедта да се изпрати на директорите на детските градини и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта е на инж. Св. Красенов, главен експерт ОКСД.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

Заповед

(Visited 519 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

1 thought on “Заповед на Кмета във връзка с предстоящото възстановяване на дейността на детските градини на територията на Община Доспат

  1. Защо се разрешава в тази сложна обстановка на директори и учители да заминават на работа в чужбина ! Крайно време е да се разбере ,че там където съм на раборта е работното ми място и при необходимост да съм на разположение ,в противен случай се получава анархия а и учебния процес се нарушава . Настояваме тази порочна практика да се прекъсне един път за винаги !

Comments are closed.