Спортни празници под мотото „Спортът възпитава, а движението забавлява“ в с. Барутин и гр. Доспат

За четвърта поредна година РЗИ – Смолян организира инициативи по повод отбелязването на 10 май-Световен ден за насърчаване към двигателна активност.  Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, дълъг престой в интернет и социална изолация. Инициативата на РЗИ е подкрепена от Община Доспат.

За да се насърчат учениците към повече двигателна активност в община Доспат се организират и провеждат два спортни празника под мотото: „Спортът възпитава, а движението забавлява“ – на 08.04.2019г. от 13,30 часа в ОУ „Н. Вапцаров“ – с. Барутин и на 17.04.2019г.  от 14,00 часа в СУ „Д. Благоев“– гр. Доспат. Забавните игри се провеждат с учениците от 5 до 7 клас.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat