Кметът на Община Доспат подписа договор за предоставяне на топъл обяд на 170 нуждаещи се лица в условията на извънредна ситуация

Обявление

Уважаеми жители на община Доспат,

Уведомяваме Ви, че Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев сключи договор с Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.
Проектът стартира от 01.05.2020 г. и осигурява целево подпомагане с топъл обяд в община Доспат за 170 бр. потребители. Общият размер на средствата, които е одобрен за община Доспат е 16 269,00 лева.
– в т.ч. размер на средствата за храна за обяд 14 025,00 лева.
– в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 2 244,00 лева.
Дейностите на проекта ще се осъществяват в рамките на седем населени места, в които има детски градини с действащи детски кухни, гр. Доспат, с. Барутин, с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча в които и към момента се плриготвя топъл обяд за 190 бр. потребители от община Доспат.
С прилагане на тази мярка се цели:
1. Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявена извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднения да осигурят сами прехраната си.
2. Осигуряване на мерки, насочени към постигането на устойчивост в дейностите по проект „Топъл обяд за всички“ с крайна дата на изпълнение 30.04.2020 г. и извършване на преход в новата мярка.
3. На територията на община Доспат не се предоставят сходни такива услуги и лицата не могат по друг начин да бъдат подпомогани в условия на извънредно положение.

Целеви групи:
1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. /след извършване на проверка от Комисия в Община Доспат в регистъра на карантинираните лица/.
2.Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
3.Лица, който поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помоща на близките си своите ежедневни потребности от храна.
По населени места лицата са както следва:
гр. Доспат – 43 лица;
с. Барутин – 31 лица;
с. Змеица – 16 лица;
с. Късак – 17 лица;
с. Любча – 24 лица;
с. Бръщен – 23 лица;
с. Црънча – 16 лица.

Приоритетно ще бъдат включвани желаещи лица, който са под карантина и с ниски доходи под линията на бедност определени за страната. Комисия на община Доспат ще извърши подбор на най-нуждаещите се потребители, в зависимост от потребностите.
Моля лицата поставени под карантина и отговарящи на изискванията да се обадят на тел. 0893 40 62 93 в срок до 30.04.2020г. до 12,00 часа
След това ще се обхващат:
Потребителите, които в момента ползват услугата „Топъл обяд“ по ОП „Храни“ до 30 април т.г. /с капацитет 190 лица/ ще продължат да ползват услугата в периода 01.05.2020 – 19.06.2020 до капацитет 170 лица след допълнителен подбор от Комисия.
При необходимост ще се оказва и съпътстваща подкрепа за потребителите /заявено от тях/, като закупуване на лекарства, храна и други продукти от първа необходимост със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор.

Раздаването на топлия обяд от седемте трапезарии ще се извършва до домовете на потребителите, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Ще се използват съдове за еднократна употреба, като порциона се опакова в съдове за еднократна употреба за самостоятелна консумация, с гарантирани мерки против замърсяването на храната.

Продължителност на проекта (брой работни дни 33 – от 01.05.2020г.- г. до 19.06.2020г.)

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за социално подпомагане.

(Visited 770 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat