Заповед на Кмета относно: Разрешение за посещения на градски паркове, алеи и градини

ЗАПОВЕД
№ А – 257/27.04.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1.Посещенията на градски паркове, алеи и градини се разрешава само на следните лица:
а)деца до 12 години ,задължително с техни родители или членове на семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9.30 до 18.30 ч. всеки ден;
б)собственици на кучета, но не повече от един , във времето до 9.30 и след 18.30 ч. всеки ден.
Настоящата заповед да се изпрати на кметовете на населените места, кметския наместник и се оповести на населението за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Прикачен файл: Заповед.
(Visited 720 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat