306 класни стаи са създадени в дигиталното обучение на учениците в СУ „Д. Благоев“

Дигитализирането на учебния процес не е недостижим връх за СУ „Димитър Благоев“, град Доспат
С обявяването на извънредното положение в България и приетите превантивни мерки за предпазване от COVID 19 училищата бяха едни от първите, които трябваше да реагират своевременно и да трансформират целия учебен процес.
Училището се изправя пред нови предизвикателства и очаквания за качествено и модерно образование. За да отговори на обществените потребности, всяка образователна институция се стреми да изгражда свой облик и уникалност, да търси път към реализиране на собствен модел на образователна политика, така че да се превърне в училище, предоставящо качествено образование.
Дистанционно обучение на учениците – как да се случи в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат? Дигитализирането на учебния процес не е недостижим връх за СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, защото всички учители и ученици имат осигурени устройства за работа и достъп до интернет. Създадени бяха 306 класни стаи.
В световен план съществуват множество платформи и инструменти, които позволяват продължаване на учебния процес и в условия на извънредни ситуации. Избраните технологии от всеки преподавател са разнообразни: Google Classroom, Google Meet , Shkolo.bg, затворени групи и лични съобщения във Facebook, Messenger, Viber, Skype и др.
Решение, което помага на учителите да управляват класната стая от разстояние, включва Google Classroom.
Така, че класната стая Classroom стана нашата класна стая. Основно я предпочетохме поради това, че тя е защитена класна стая – в нея потребителят е с името си и няма опасност да се „промъкне“ случаен потребител. Освен това дава безброй възможности на учителите и учениците за активна работа: чат, видеовръзка, споделяне на екран, бяла дъска, задаване на задача или тест на определени ученици или на целия клас, дава възможност за работа в екип и сътрудничество – нещо, към което се стремим, защото е важно учениците ни да го умеят. В бележника на класа учителят вижда развитието на всички ученици и може да работи индивидуално, в зависимост от потребностите и напредъка на всеки ученик.
Чрез G Suite потребителите имат достъп от всяко устройство, по всяко време, до всички свои документи, презентации, проекти. В контекста на училището това включва тестове, учебни задания, домашни работи.
Въвеждането на платформата е предпоставка за развиване на иновативни практики в управлението и учебната дейност, както и за значителни икономии на инвестиции в оборудване, инфраструктура и поддръжка на техника в училищата.
Оценяването в Google Classroom много лесно. Учителят може да зададе практическа задача и/или тест, да зададе точки за оценяване и време за изпълнение на заданието. В момента, в който ученикът реши теста и щракне върху бутон изпрати, той вижда вече своята успеваемост.
Използват се редица учебни електронни ресурси за упражнения, задачи за самоподготовка, тестове, диктовки и видеоматериали : www.liveworksheets.com; www.ucha.se; academiko; електронни учебници на различни издателства, материали в Shkolo, видео уроци на БНТ -2 и други.
Дистанционното обучение може първоначално да изглежда трудно, но след подходяща подготовка от страна на учители и информиране на ученици и родители процесът може да е много удобен.
За да дадем едно добро образование и социализиране на учениците, учители и родители трябва да имаме една добра комуникация помежду си, трябва да бъдем партньори, защото имаме една обща цел- да изградим едни достойни хора за нашето общество. Необходимо е да споделяме информация, мнения, идеи- да работим в екип. А в този екип трябва да участват учители, родители и ученици!

(Visited 132 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat