УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ.

Във връзка с избягване на голямо струпване на хора на гишетата, от „Пътна полиция“ поясняват, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, а не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. При установяване на пътя на случаи на неотразено в талона за регистрация наличие на газова уредба, водачите ще бъдат съветвани да го сторят във времето след отпадане на опасността от коронавируса.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat