Средношколци от общините Борино и Доспат взеха участие в комплексно занятие „Подготовка за отбрана на страната“

Днес 19.12.2019г. се проведе комплексно занятие „Подготовка за отбрана на страната“. Инициативата се проведе съвместно с Гранична Полиция и офис Военен отчет. В събитието взеха участие ученици от общините Доспат и Борино от 9-ти и 10-ти клас.
На подрастващите беше проведена нагледна лекция с тема задачите изпълнявани от ГПУ-Доспат и използваните за охрана на Държавната граница въоръжение, помощни средства и техника.
Особен интерес предизвика демонстрацията със служебно куче и автомобилна техника. На средношколците беше показана и музейната сбирка намираща се в административната сграда на ГПУ-Доспат. Ръководители на обучението бяха инспектор Пламен Мериски от ГПУ- Доспат и Людмил Пържанов – експерт в офис за военен отчет.

(Visited 909 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

1 thought on “Средношколци от общините Борино и Доспат взеха участие в комплексно занятие „Подготовка за отбрана на страната“

Comments are closed.