Над 900 фиданки засадиха работници към социално предприятие в Община Доспат (обновена 17 април)

Над 900 е броят на фиданките, които засадиха  работници в озеленяването, назначени в Общинско социално предприятие.  В инициативата на социалното предприятие се включиха и работници от общинското предприятие по чистота.

Шабан Асанов, управител на предприятието заяви, че с тази си акция социалното предприятие отбеляза Седмицата на гората в Община Доспат. Младите широколистни дръвчета (явор, червен дъб и бяла акация) са били засадени предимно на обществени места, на главни улици, в дворове на детски градини и училища в населените места.

Отделно персоналът в общинското предпритие активно се включва в кампанията на Община Доспат по пролетното почистване.

 

Общо 36 безработни лица, работят в социално общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – гр. Доспат от началото на месец ноември 2018-та година.
Назначените 32-ма озеленители са разпределени по населените места и извършват дейности по благоустрояването и озеленяването в тях.
Припомняме, че Община Доспат подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Проектът е на обща стойност от 389 562,86 лева.
Начало: 06.06.2018 г.
Край: 06.11.2019 г.

––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––-

„Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0081-C01/06.06.2018 г., проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”

(Visited 56 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat