РИОСВ – Смолян провери 15 сигнала за щети от мечки през август

През август експерти от Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян провериха 15 сигнала за щети от кафява мечка. При направените проверки са установени щети върху 19 селскостопански животни (говеда, кози и овче), овощна градина и пчелин. Осем от щетите са регистрирани в района на Държавно горско стопанство – Славейно, в землищата на селата Дебеляново, Гълъбово, Сливка и Глогино, община Баните и местност „Хайдушки поляни“, землище на село Кутела, община Смолян.  Най-голямата от тях е от 29 август, когато при проверката е установено, че 13 от общо 43 пчелни кошера, собственост на жител на село Гълъбово са напълно унищожени. За останалите 30 броя кошери са били взети превантивни мерки, като същите са били оградени с електрическа ограда.

Освен в община Баните, през месеца са регистрирани щети в землищата на селата Белица, община Лъки,  Буйново, общ. Борино, Триград, община Девин, село Дишлийци, общ. Мадан и село Полковник Серафимово, община Смолян.

При всички огледи е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка. Изготвени са предложения за обезщетение на собствениците.

РИОСВ – Смолян призовава стопаните на селскостопански животни и пчелини да предприемат превантивни мерки по опазване им. Част от мерките за предотвратяване на нападенията са поставяне на телени или електрически огради и недопускането на паша на животните без овчарски кучета и пастир.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat