Continue Reading... Декларация до МОСВ за спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ прие Общински съвет Доспат
Posted in News

Декларация до МОСВ за спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ прие Общински съвет Доспат

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГРАД СОФИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ От Общински съвет – Доспат УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ…

Continue Reading... Кметът на Община Доспат: „Няма да повишаваме такса „смет“ през следващата година“
Posted in News

Кметът на Община Доспат: „Няма да повишаваме такса „смет“ през следващата година“

Община Доспат изготви план-сметката за твърди битови отпадъци за 2022 г. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите…