Continue Reading... Срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица изтича на 3 май 2022 година
Posted in News

Срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица изтича на 3 май 2022 година

Физическите лица, регистрирани, като земеделски стопани декларират доходите си пред приходната агенция само по електронен път. Подаването на формулярите може да…