Ден: 03.09.2021

Posted in Covid-19 News

Противоепидемичните мерки на територията на Община Доспат, считано от 7-ми септември

Противоепидемичните мерки на територията на Община Доспат, считано от 7-ми септември

Continue Reading