1 коментар за Противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г. … Заповед
Continue Reading... Противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г. … Заповед
Posted in Covid-19 News

Противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г. … Заповед

ЗАПОВЕД № К-70/28.01.2021 г. На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването…

1 коментар за 200 лица ще получават топъл обяд от 5-ти февруари
Continue Reading... 200 лица ще получават топъл обяд от 5-ти февруари
Posted in News

200 лица ще получават топъл обяд от 5-ти февруари

ОБЯВА Уважаеми жители на Община Доспат, уведомяваме Ви, че Община Доспат има одобрено проектно предложение за 200 бр. потребители на услугата…

Continue Reading... EVN България осигури нова екипировка за Планинската спасителна служба
Posted in EVN News

EVN България осигури нова екипировка за Планинската спасителна служба

Съвместната дарителска акция на EVN и БЧК осигури 45 000 лв. за планинските спасители Общо 45 000 лв. бяха осигурени за…

Continue Reading... СУ „Д. Благоев“ спечели проект в размер на 50 хиляди лева
Posted in News Obrazovanie

СУ „Д. Благоев“ спечели проект в размер на 50 хиляди лева

СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, е едно от 260 училища в страната, което спечели държавно финансиране за изграждане на СТЕМ център…

Continue Reading... Почина 59 годишен мъж от с. Късак при ремонт на къща
Posted in News Presscenter MVR

Почина 59 годишен мъж от с. Късак при ремонт на къща

На 26.01.2021г. в 13:44 часа на тел.112 е получен сигнал от 21-годишен мъж от с. Късак, за това,че при извършване на…

Continue Reading... Проект на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Доспат за 2021 година
Posted in News Проекти на нормативни актове

Проект на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Доспат за 2021 година

Уважаеми съграждани Публикуваме за обществено обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община…

Continue Reading... Започна изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат
Posted in News Tourism Доспат

Започна изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“/МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ/ На 20.01.2021 г. в качеството си на бенефициент, Кметът на Община Доспат инж….

Continue Reading... Заседание на Общински съвет Доспат на 29.01.2021 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет
Posted in News

Заседание на Общински съвет Доспат на 29.01.2021 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет

Изх.№ ОбС-07-505 /25 .01.2021 г. П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Continue Reading... Заседание на Постоянните комисии към ОбС Доспат на 27.01.2021 г.
Posted in News

Заседание на Постоянните комисии към ОбС Доспат на 27.01.2021 г.

Изх. №ОбС-07-506 / 25 .01.2021г. П О К А Н А На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността…

Continue Reading... Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.
Posted in News Заповеди за отчуждаване Съобщения

Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.

Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.   Заповед № К-60/22.01.2021 г.

Continue Reading... Пожар в комин на къща в Доспат
Posted in News Presscenter MVR Доспат

Пожар в комин на къща в Доспат

На 22.01.2021г. в 16:40 часа на тел.112 е получен сигнал за пожар в комин на къща, намираща се в гр.Доспат на…

Continue Reading... ОБЩИНА ДОСПАТ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Posted in News

ОБЩИНА ДОСПАТ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ОБЩИНА ДОСПАТ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Община Доспат в качеството си на…

Continue Reading... Обявление: издадена е Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат
Posted in News Съобщения

Обявление: издадена е Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... В с. Късак целодневното обучение на учениците се подкрепя със „Стая по интереси на знанието и игрите”
Posted in News Obrazovanie

В с. Късак целодневното обучение на учениците се подкрепя със „Стая по интереси на знанието и игрите”

Със „Стая по интереси на знанието и игрите” се оборудва в училището в село Късак През учебната 2019/2020 година ОУ „Христо…

Continue Reading... Заповед относно допустими присъствени занятия в училищата на територията на Община Доспат от 18.01.2021 година
Posted in Covid-19 News

Заповед относно допустими присъствени занятия в училищата на територията на Община Доспат от 18.01.2021 година

ЗАПОВЕД № К-43/15.01.2021 г. На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването…