Ден: 16.08.2019

Posted in News

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ  ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Гората е важна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия и ги обогатява, пречиства въздуха. Горските пожари   нанасят сериозни щети на стопанството…

Continue Reading ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ  ЛЕТНИЯ ПЕРИОД