Leave a comment
 Continue Reading...
Posted in News

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ  ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Гората е важна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните…