Posted in News

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ГОРСКИ ПОЖАРИ ПРЕЗ  ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Гората е важна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на…

Continue Reading