Leave a Comment on На вниманието на хотелиерите в Община Доспат
Continue Reading... На вниманието на хотелиерите в Община Доспат
Posted in News Tourism

На вниманието на хотелиерите в Община Доспат

Уважаеми хотелиери, Уведомяваме Ви, че разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, функционира и към…

Leave a Comment on Предприетите действия на Община Доспат по принудителното премахване на незаконен строеж – стоманобетонна подпорна стена и премахването на преместваем обект модулна станция за светли горива са законни, постанови съдът
Continue Reading... Предприетите действия на Община Доспат по принудителното премахване на незаконен строеж – стоманобетонна подпорна стена и премахването на преместваем обект модулна станция за светли горива са законни, постанови съдът
Posted in News

Предприетите действия на Община Доспат по принудителното премахване на незаконен строеж – стоманобетонна подпорна стена и премахването на преместваем обект модулна станция за светли горива са законни, постанови съдът

С РЕШЕНИЕ № 8487/06.06.2019 по адм. дело № 14418/2018 по описа на Върховният административен съд на Република България е отхвърлено искането на Е….