Posted in News

Община Доспат обявява конкурс за заемане на следните длъжности: Специалист по „Здравни грижи” – Медицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Позиция диспечер на предоставяните здравно – социални услуги

Община Доспат На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка…

Continue Reading
Posted in News

Община Доспат стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Община Доспат в качеството си на партньор на община Девин по Проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна…

Continue Reading
Posted in EVN News

КЕВР утвърди цени на електроенергията за клиентите на EVN България от 1 юли 2019 г.

  В свое Решение №Ц-19 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и…

Continue Reading
Posted in News Zdrave

Смолянската болница ще отбележи една година от създаването на Центъра за инвазивна кардиология

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ ще отбележи на 9 юли (вторник) една година…

Continue Reading