Continue Reading... Обявление: Непрекъснато се приемат заявления за услугата „Топъл обяд“
Posted in News

Обявление: Непрекъснато се приемат заявления за услугата „Топъл обяд“

Уважаеми жители на община Доспат, Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на договор  № BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички”на община Доспат…