Категория: Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи за обект „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край яз. Доспат“

Обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи за обект „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани…

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Доспат“

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията…