Continue Reading... Обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи за обект „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край яз. Доспат“
Posted in News Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи за обект „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край яз. Доспат“

Обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи за обект „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места…

Continue Reading... Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Доспат“
Posted in News Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Доспат“

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и…