Posted in News Избори

Партиите се споразумяха за състава на СИК

Представителите на партии и коалиции, които участваха в консултациите, свикани от кмета…

Continue Reading Партиите се споразумяха за състава на СИК
Posted in News Избори

Предварителни избирателни списъци за Община Доспат

Предварителни избирателни списъци за Община Доспат fspns_21-10-00-000

Continue Reading Предварителни избирателни списъци за Община Доспат
Posted in News Избори

Кметът на Община Доспат кани представители на партии и коалиции на консултации за определяне съставите на СИК… ПОКАНА

Изх. № АПИО-285/18.02.2021 г. ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ…

Continue Reading Кметът на Община Доспат кани представители на партии и коалиции на консултации за определяне съставите на СИК… ПОКАНА
Posted in News Избори

Заповед относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци

З А П О В Е Д № К- 138/16.02.2021 г. На…

Continue Reading Заповед относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци
Posted in News Избори

Заповед № К-95/04.02.2021 г. за образуването на избирателните секции на територията на Община Доспат, както и утвърждаване номерацията, обхвата и техния адрес за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година

Заповед № К-95/04.02.2021 г. за образуването на избирателните секции на територията на…

Continue Reading Заповед № К-95/04.02.2021 г. за образуването на избирателните секции на територията на Община Доспат, както и утвърждаване номерацията, обхвата и техния адрес за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година