ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма   разработена   ваксина   и   няма   ефективно   лечение   срещу   заболяването.

Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.

 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно   или  умряло  прасе  за  установяване  на  вируса  и  определяне  степента     на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

–     с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

–      с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени свине;

–     със  замърсено  оборудване,  помещения,  превозни  средства,  инструменти,  дрехи;

– опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

–      с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

 ЗАТОВА  СЕ ВЪ ВЕЖ Д А   ЗАБРАН А  ЗА :

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

 ВАЖ Н О  Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:

o  били в контакт със заразени домашни свине;

o  били в контакт с диви свине;

o  били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;

o  участвали в ловни излети, дърводобрив и др.

 • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
 • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине

да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

(Visited 88 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat