ЖИТЕЛИ НАСМОЛЯН ПОЛУЧИХА БЪРЗ ДОСТЪП ДО ХЕМАТОЛОГ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР

Личните лекари от града точно разпознават хематологичните заболявания

Жители на Смолян получиха бърз достъп до специалист-хематолог от Университетски център, а за една трета от тях тази среща се оказа важна – те бяха насочени за допълнителни изследвания и лечение в специализирана клиника. Това е изводът от кампанията „Попитайте хематолога“, която посети Смолянна 5 юли т.г. Бяха организирани еднодневни прегледи, извършени от д-р Елина Белева, специалист в Клиниката по хематологияна УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Кампанията в Смолян протече с партньорството на д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в НС, Община Смолян и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

Пациентите бяха записани предварително от личните им лекари – целта бе да се насочат хора с неуточнени хематологични диагнози, или със съмнения за хематологични заболявания. Хематологичните заболявания са редки, протичат почти без симптоми и е трудно за пациент сам да прецени, че има нужда от подобна консултация. Затова записванията се осъществяваха чрез личните лекари.

„Повечето от пациентите бяха с желязо дефицитна анемия, която не е опасна. Но 1/3 от всички прегледани бяха насочени допълнително за диагностично уточняване и лечение. Благодаря на всички лични лекари, които насочиха своите пациенти за тази консултация“, коментира д-р Белева.

 

Не всички заболявания в хематологията се проявяват само и единствено с отклонения в кръвните показатели. Симптоми като продължителна температура, нощни изпотявания, сърбежи по кожата,необяснима редукция на тегло също могат да бъдат знак за хематологично заболяване и е добре пациентите да съобщават за тях на своя лекар. В хематологията има значителен напредък при лечението на заболявания, доскоро считани за фатални. Съссъвременнитеметодиголямачастотболнитепостигатремисияназаболяването, удължавасетяхнатапреживяемост.В сравнение с преди 10 -15 год.днестя е в пътипо-висока и в някоислучаидориравна с тазиназдравотонаселение.


Д-р Елина Белева, специалист „Клинична хематология“

Оплакванията при хематологично заболява не могат да наподобяват тези при настинка

 

Визитка:

Д-р Елина Белева е специалист „Клиничнахематология“.Работи в Клиниката по онкология и хематология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Д-р Белева е единотспециалистите, коитоучастват в кампанията „Попитайтехематолога“. В рамкитенакампаниятабяхаорганизиранибезплатниконсултации в Смолян. Партньор на кампанията бе д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в НС, Община Смолян и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

 • Д-р Белева, защо участвате в тази кампания?
 • Отдавна исках да се включа в инициатива, която да осигури хематологична помощ напациенти, които се намират в периферията на страната и имат по-труден достъп до хематолог. Още преди 2-3 години имах идея със студенти по медицина да обиколим Родопите и да направим скринингови профилактични прегледи най-вече на възрастни пациенти и вече започнахме да я осъществяваме с посещение в няколко села на Община Златоград. Виждам в тази кампания възможност да реализирам дългогодишна моя мечта.
 • Какво показват наблюденията Ви от прегледите в Смолян? Имаха ли нужда пациентите от тази специализирана консултация?
 • Основната патология беше свързана с анемия, вследствие на дефицит на Б12, железен дефицит. Това е състояние, което не е опасно и лесно може да бъде овладяно от личния лекар. Но имаше и няколко случая на заболявания, които налагат специализирана диагностика и лечение и тези хора получиха информация как трябва да протече то. При тях тази консултация бе наложителна. Благодаря на всички колеги, които записаха свои пациенти и ще се радвам, ако мога да им бъда полезна и занапред.
 • Анемията е често срещано състояние и може би едно от най-познатите на хората. Може ли тя да провокира рак на кръвта?
 • Не, не може. Но анемията може да е проява на нещо по-сериозно и ние трябва да намерим причината за нея.
 • Проведено наскоро проучване показа, че половината от българите не знаят какво е хематологията и за какво „отговаря“ специалистът хематолог. Кой, кога и защо трябва да търси такъв специалист?
 • Специалистътхематологдиагностицира, лекува и проследяваболеститенакръвта. Темогатдабъдатдоброкачествени и злокачествени. Нашитеусилиясанасоченинай-вечекъмраннотооткриваненазлокачественитезаболявания – тези, коитохоратанаричатракнакръвта. Пациентитеасоциираттезизаболяваниянай-вече с левкемията и лимфомите. Важно е тезизаболяваниядабъдатдиагностициранисвоевременно. Възможноститезалечение, резултатите и прогнозатасапо-добриприраннопоставяненадиагнозата. Затова е важнодасезнае,чемакар и редки, тезизаболяваниясъществуват, имасъвременниначинизалечение с многодобрирезултати и трябвадасемислизатях. Пациентите, които сами се насочват към консултация с хематолог, най-често имат оплаквания, свързани с подуване на шийни лимфни възли, поява на бучка някъде по тялото. Това е нещо, което пациентът сам може да регистрира и сам може да установи като нещо необичайно в състоянието му, което се нуждае от диагностично уточняване. Има и симптоми, които наподобяват тези при настинка и грип – лесна уморяемост, обилни нощни изпотявания, висока температура, която не преминава след лечение. Затоваприналичиенатакивасимптомипациентитевинагитрябвадатърсятличниясилекар, койтодагинасочи и къмхематолог. Нотрябвадасеимапредвид, ченевсякаумораилитемпература, и невсекиувеличенлимфенвъзелозначаватхематологичнозаболяване.

Останалите отклонения, които може да се наблюдават при повечето ни заболявания, са свързани с направа на допълнителни изследвания и тук е необходимо да се намеси личният лекар със своята преценка и да насочи пациента към хематолог. Много често личните лекари насочват своите пациенти към нас, когато открият промени в кръвната им картина. Установих, че колегите от Смолян бяха извършили много прецизен подбор на пациентите, които изпратиха за участие в консултациите.

 • Как се поставя диагнозата на злокачественото хематологично заболяване?
 • За да се постави една диагноза на хематологичнанеоплазия, е необходимо да се направят цитологични изследвания, имуноморфологични изследвания, хистологични изследвания. Зависи дали говорим за левкемия или за лимфом, най-общо двете големи групи хематологичнинеоплазии. При едната група се взима кръв, която се изследва със специализирани прийоми, за да се установи злокачествената група от клетки. При лимфомите е необходимо да се отстрани лимфният възел, който да се изследва хистологично. За да докажем злокачествено заболяване, е задължително да се проведат тези изследвания и понякога ни е много трудно да обясним на пациента защо те са наложителни.
 • Важно е да се уточни, че високоспециализираните изследвания са достъпни само в университетски клиники, каквато е Вашата?
 • Да, извършват се само в специализирани клиники, но пациентът не е необходимо да пътува. Може да даде кръв в мястото, в което живее, и тя да бъде изпратена при нас. Подчертавам, че тези изследвания са по преценка – пациентът може да се чувства добре, да няма никакви оплаквания, но да сме преценили, че е необходимо да се направят.
 • Вярно ли е, че ракът на кръвта вече не е фатален и се лекува?
 • Да, вярно е. В началото, когато бях избрала да специализирам хематология, много спорех с хора, които твърдяха, че тези пациенти са обречени. Те не са обречени! Това е една социална стигма. Да, има тежки случаи, при които намесата ни не води до удовлетворителни резултати за нас и за пациента, но има голяма част от случаите, която е благодатна за лечение и бихме могли да постигнем много добър терапевтичен отговор благодарение на съвременните лекарства, с които разполагаме. Вечеимаметаргетнатерапия – коятоатакувадиректнораковитеклетки, бездаувреждаздравите; говоримзаперсонализиранамедицина. Съссъвременнитеметодиналечениепринякоизаболяваниявечесеобсъждадориспираненалечениетоприопределеникритерии. Съвременнотолечениезначителноподобрипреживяемосттанапациентите, иматподобренокачествонаживот. В сравнение с преди 10 -15 год. преживяемостта е в пътипо-висока, а принякоизаболявания е съизмерима с тазиприпациентихроничнизаболявания, напр. диабет. Всекипациент в България, т.е. и в Смолян, имадостъпдолечениенасъвременнониво, аконавремесе е обърналкъмсвоялекар и е насоченкъмвисокоспециализиранаклиника.
 • Заради напредъка в тази област на медицината ли избрахте да специализирате хематология?
 • Да, може би защото виждам в хематологията космическия кораб на медицината. Мисля, че е доста авангардна специалност и най-вече, защото може да се промени ходът на заболяването, да се даде надежда на пациента. Това е много благодатна специалност.

 

(Visited 73 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat