Приветствие от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи по случай празника Рамазан Байрам

Скъпи братя и сестри мюсюлмани, уважаеми сънародници,

Почти неусетно измина месецът, който изживяхме с възторг и наслада. Още веднъж се потопихме в благодатта на Аллах Теаля, но заедно с това за пореден път се уверихме в думите на Мухаммед (с.а.с.), който казва: „Ако моят уммет знаеше какъв берекет има в месец Рамазан, той би пожелал цяла година да бъде Рамазан.”

Въпреки желанието ни този месец никога да не свършва, Аллах е определил друго – да се разделим с него, за да го очакваме отново цяла година и пак да го срещнем. Със сигурност това е най-добре, защото всяка година в Рамазан преоткриваме мъдростта на Аллах, за която до сега не сме подозирали. Това ни дава повече наслада и по-голяма увереност да Му служим искрено.

Скъпи вярващи,

След края на месец Рамазан всеки излиза да празнува. Байрам прилича на пазар, на който като всеки носи онова, което е произвел. Така и на Байрам всеки излиза и представя на Аллах добрите дела, които е извършил през изминалия месец. Говеенето, нощният намаз, материалното подпомагане на социално слабите са само част от това, което искаме Аллах да приеме от нас. Най-важно от всичко е засилване на вярата и упованието на Всевишния и не на последно място – духовният заряд, който ще крепи всички ни през цялата година.

На Байрам нека не забравяме да поздравим близки и приятели, но преди – всичко да уважим нашите родители, ако са между нас, а ако са заминали от този свят – да не забравяме да се помолим за тях. Защото нашата молитва ще стигне до тях и ще ги зарадва.

Заедно с това нека не забравяме помощта към слабите и забравените от обществото – това е помощ в името на Аллах. Нека направим всичко възможно да зарадваме колкото е възможно повече такива хора, без да правим разлика по полов, етнически и религиозен принцип. Само така ще покажем истинското лице на исляма и ще бъдем удостоени с милостта на Аллах.

Нека се помолим на Всевишния да награди всички, да напъти целия български народ и да ни закриля. Да ви е честит Рамазан Байрам 2019!

(Visited 95 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat