Резултати от състезанието за детска рисунка „С очите си видях бедата“ – 2019г – областен кръг

На 21.05.2019г. приключи областният конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“ – 2019г. Комисия в състав председател гл. инспектор Бечо Андреев Пойдовски – Началник сектор “ПиКД” към РДПБЗН – Смолян и членове ст. инспектор Бойка Тодорова Кирякова – началник група „ПКиПД”, сектор “ПиКД” към РД ПБЗН – Смолян, инспектор ЗН Добрина Кисимова към група “ПКиПД”, Мария Семерджиева – Началник на РУО на МОН

гр. Смолян и Георги Стойков – уредник научен архив към “Художествена галерия” гр. Смолян разгледа, оцени и класира представените рисунки от общинските конкурси на десетте общини , по категории и групи както следва:

Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Еввел Джамалов Ходжев – 7 г.

ДГ “Мечта” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян

І място: Дейниел Венциславов Сандев – 10 г.

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем, обл. Смолян

ІІ място: Антония Младенова Дукатева – 10 г.

ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, обл. Смолян

ІІ място: Стоянка Вергилова Ковачева – 9 г.

СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

ІІІ място: Ясен Юлиянов Карамфилов – 10 г.

ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

ІІІ място: Амира Шукриева Шалганова – 8 г.

ОУ “Христо Ботев” с. Късак, община Доспат, обл. Смолян;

Поощрителни награди:

– Владислав Веселинов Татаров – 10 г.

СУ “Христо Ботев” гр. Девин, обл. Смолян

– Даниел Атанасов Пашов – 6 г.

ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

– Рая Стефанова Безергянова – 6 г.

ДГ “Веселин Маринов” с. Баните, обл. Смолян;

– Даная Бисерова Бояджева – 9 г.

СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Мелиса Венциславова Карамфилова – 13 г.

ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

І място: Веселина Юлианова Карамфилова – 13 г.

ОУ “Васил Левски” с. Боровина, община Мадан, обл. Смолян

ІІ място: Емили Венциславова Белева – 12 г.

ОУ “Христо Ботев” с. Любча, община Доспат, обл. Смолян

ІІ място: Лора Стефанова Рускова – 13 г.

ОУ “Никола Й. Вапцаров” гр. Мадан, обл. Смолян

ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова – 13 г.

ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан

ІІІ място: Симона Веселинова Бръмчева – 11 г.

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните , обл Смолян

Поощрителни награди:

– Кристияна Десиславова Коруева – 11 г.

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

– Деан Емверов Хайдушки – 12 г.

СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

– Елиза Фейзиева Хайвазова – 11 г.

СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

– Вихър Стоянов Чонев – 13 г.

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Давидково, община Баните, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Елмира Бойкова Кехайова – 16 г.

СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

І място: Мелиса Юлианова Лойтова – 16 г.

ПГИ “Карл Маркс” гр. Смолян, обл. Смолян

ІІ място: Ванеса Красимирова Башева– 17 г.

СУ “Антим І” гр.Златоград, обл. Смолян

ІІІ място: Теодора Реджепова Кабадаиева – 14 г.

СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян

ІІІ място: Лиляна Славчева Пашова – 14 г.

СУ “Отец Паисий” гр. Мадан, обл. Смолян

Поощрителни награди:

– Еманоела Бисерова Михайлова – 14 г.

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Смилян, обл. Смолян

Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

ІІІ място: Ивалина Веселинова Атанасова – 11 г.

НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Даная Валентинова Росенова – 10 г.

ДЦДМУ “Слънце” гр. Рудозем, обл. Смолян

І място: Бисер Ангелов Джуров – 8 г.

ЦПЛР ОДК гр. Девин, обл. Смолян

ІІ място: Рая Илиева Гаджанакова – 8 г.

ЦПЛР ОДК гр. Девин, обл. Смолян

ІІІ място: Самир Имиев Коджов – 7 г.

ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:

– Рубин Наимов Бекиров – 10 г.

ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

– Рая Местанова Механчева – 9 г.

ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Биляна Сергеева Къркелова – 11 г.

ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

ІІ място: Милен Младенов Добрев – 13 г.

ЦСРИ “Детелина” гр. Мадан, обл. Смолян

ІІІ място: Янис Софков Йорданов – 11 г.

ЦОП гр. Неделино, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

ІІ място: Виолета Салихова Планкова – 14 г.

ЦОП гр. Доспат, обл. Смолян

(Visited 175 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat