Детските градини на територията на община Доспат ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г.

След одобрено кандидатстване на Отдел „Образование и култура“ при Община Доспат по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“, детските градини на територията на общината ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г. става ясно от сайта на Община Доспат.
Електронните дневници имат собствена система за идентификация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп-директор, учител, родител и др. Те ще улесняват както работещите в детските градини, така и родителите. През системата на електронните дневници ще могат да се следят месечната посещаемост, учебния график, ежедневното предлагано меню, здравния статус и персонална информация за поведението на всяко дете. С тях се осигурява и бърз достъп до календара със събития в градината – празници и родителски срещи.
Електронните дневници на Община Доспат са разработени от доставчика “Админ Софт+”. Предвидено е обучение на педагогическите специалисти и директорите на детските градини за работа с електронния дневник и системата е тествана за новата учебна година.
С решение на Общинския съвет за учебна година – 2021/2022, става задължително предучилищното обучение за 4-годишните деца в община Доспат. Решението е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование на МОН. Така децата ще бъдат включени по-продължително време в предучилищно образование, а задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането им от образователната система. Задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца ще бъде финансирана по стандарт за дете в подготвителна група. Основният начин за обучение ще остане играта.

(Visited 195 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat